Arsene Grigore

Grigore Arsene este absolvent al Facultății de Drept din cadrul Universității București și membru în Baroul București. Are calitatea de expert tehnic judiciar-evaluator, profesând șica mediator. În cei 20 de ani de experiență a dobândit excelente abilități de prezentare a situațiilor litigioase, astfel încât clienții reprezentați de acesta să fie plasați într-o poziție favorabilă. Cauzele în care acesta este implicat sunt dintre cele mai complexe iar datorită experienței îndelungate și bunei formări profesionale, poate oferi clienților săi un domeniu larg de expertiză.

Alina-Mihaela Arsene

Alina-Mihaela Arsene este absolventă a Facultății de Drept din cadrul Universității din București și membră a Baroului București. Încă dinainte de terminarea facultății a colaborat cu diferite societăți de avocatură specializate în litigii, precum și în acordarea asistenței juridice unor clienti-importanți pioni în piața comercială din România. Din anul 2012 a început o colaborare prosperă cu o prestigioasă Societate civilă de avocați unde a reușit să se remarce ca un colaborator de încredere și un avocat interesat în a găsi, în cel mai scurt timp, soluții eficiente în favoarea clienților. Deține diplomă de trainer –în Arta de a conduce oferita de Fundația CODECS în parteneriat cu British Council. Practică avocatura din pasiune și este specializată în litigii penale, precum și cele ce țin de contencios administrativ și fiscal.

De asemenea, asigură asistență și consultanță în vederea prevenirii diferitelor forme de răspundere, în principal în ceea ce privește răspunderea fiscală și penală. Este absolventă a Institutului Diplomatic Român aflat în subordinea Ministerului Afacerilor Externe în specializarea Politică Externă și Diplomație finalizând de asemenea, cursurile post-universitare în specializarea Probațiune –Universitatea din București.

Cristina Gabriela Diaconescu

Cristina Gabriela Diaconescu a absolvit Facultatea de Drept din cadrul Universităţi Nicolae Titulescu precum si studii postuniversitare specializarea Cariera Judiciara. Este membră a Baroului Bucureşt, vorbitoare de limbile germana, engleză, franceză si italiana.

S-a specializat ca avocat litigant in domeniul dreptului penal fiind implicată în litigii penale complexe privind persoane fizice/juridice, care s-au derulat pe parcursul mai multor ani precum și diverse dosare conexe privind masuri asigurătorii sau provizorii. De asemenea, acordă asistență juridică clienților în domeniul dreptului fiscal , în procedura de insolvență, precum și în legătură cu aspecte de negociere contractuala.