Drept penal

 • asistență juridică și reprezentare în fața organelor de urmărire penală (poliţie, parchete, parchete specializate - D.N.A. şi D.I.I.C.O.T a persoanelor citate in calitate de martori, puse sub învinuire, aflate în stare de libertate sau în arrest preventiv, precum și a societăţilor comerciale cercetate care, începând din anul 2006, conform legii române, pot răspunde din punct de vedere penal);
 • asistenţă juridică şi reprezentare în fața instanțelor judecătorești de orice grad, în fond, apel, contestaţie, precum și în căi extraordinare de atac pentru persoane trimise în judecată sau aflate în cursul executării pedepsei (cereri pentru stabilirea regimului de executare sau schimbarea regimului de executare, contestaţii la executare pentru computări de pedeapsă);

 • asistenţă juridică şi reprezentare persoanelor fizice sau juridice prejudiciate în urma săvârşirii unei infracţiuni, în vederea tragerii la răspundere penală a persoanelor responsabile şi în vederea recuperării prejudiciilor materiale sau morale create prin săvârşirea de infracţiuni;
 • suntem specializaţi în promovarea şi susţinerea de plângeri împotriva statului Român în faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, pentru nerespectarea drepturilor recunoscute prin Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, după epuizarea căilor de atac interne.

Drept fiscal

 • consultanță și asistență juridică în procedurile administrative și judiciare generate de controalele organelor de inspecție fiscală;
 • elaborarea de opinii legale cu privire la orice problemă juridică dedusă analizei și care intră în sfera dreptului contencios administrativ și fiscal;
 • consultanța, asistență și reprezentare în procedurile administrative și judiciare generate de controalele organelor de inspecție fiscală;
 • asistență juridică și reprezentarea persoanelor fizice și juridice în fața instanței de contencios administrativ si fiscal, în fond, căi ordinare de atac, precum și în căile extraordinare de atac.

 • consultanță juridică privind relațiile comerciale derulate între partenerii angrenați în circuitul economic;
 • consultanță și asistență juridică în vederea preîntâmpinării atragerii răspunderii fiscale;
 • reprezentare în fața autorităților publice în procedura prealabilă, precum și în fața instanțelor de contencios administrativ și fiscal;
 • consultanță și asistență juridică în faza de executare silită a creanțelor fiscale;

Drept civil

 • consultanță juridică generală cu privire la interpretarea și aplicarea legislatiei;
 • identificarea oportunităților de interpretare și aplicare a legislației în favoarea partenerilor noștri;
 • furnizarea şi redactarea de opinii legale, asistenţă şi reprezentare juridică în faţa insituţiilor publice, instanţelor judecatoresti, partenerilor comerciali, dar şi a organelor judiciare ale statului în următoarele subramuri:
 1. Contracte:
  • Negociere, redactare/modificarea diferitelor contracte pe care clienții nostri le-au încheiat sau urmează să le încheie în desfășurarea activității lor: antecontracte și contracte de vânzare-cumpărare, contracte de ipotecă, împrumut, schimb, locațiune, mandate, antrepriză, gaj, comision, depozit, expediție, furnizare, donaţie, sponsorizare, leasing, asigurare, agenţie, publicitate;
  • Redactare de împuterniciri și tranzactii

2. Răspundere civilă delictuală
• furnizare şi redactare de opinii legale privind stabilirea sau atragerea răspunderii civile delictuale derivând din malpraxis, accidente rutiere, accidente de muncă, fapte penale etc.
• asistenţă şi reprezentare juridică în faţa tuturor instanţelor de drept comun, dar şi a autorităţilor administrative competente, în cauze privind stabilirea răspunderii civile delictuale derivând din malpraxis, accidente rutiere, accidente de muncă, fapte penale etc.
3. Drepturi reale:
• revendicări ale dreptului de proprietate;
• expropriere;
• uzucapiune;
• evacuări;
• executări silite;
• intabularea dreptului de proprietate;
• asistență la redactarea de contracte si antecontracte si reprezentarea în problemele litigioase legate de acestea;

Drept internaţional privat

 • asistenţa şi reprezentarea clienţilor– persoane fizice şi juridice – în cauze cu privire la relațiile de drept privat cu element de extraneitate:
 • determinarea instanţei competente pentru soluţionarea litigiilor cu implicaţii transfrontaliere

 • determinarea legii aplicabile;
 • recunoaşterea şi executarea în România a hotărârilor judecătoreşti şi arbitrale străine, precum şi recunoaşterea şi executarea în spaţiul european a hotărârilor pronunţate în România.