Grigore Arsene

Grigore Arsene este absolvent al Facultății de Drept din cadrul Universității București și membru în Baroul București. În cei peste 20 de ani de experiență în domeniul juridic, a dobândit excelente abilități de prezentare a situațiilor litigioase, astfel încât clienții reprezentați de acesta să fie plasați într-o poziție favorabilă. Asigură asistenţă juridică și reprezentare în fața instanțelor judecătorești de orice grad, oferă consultanță și asistență juridică în procedurile administrative și judiciare generate de controalele organelor de inspecție fiscală. Are calitatea de expert tehnic judiciar-evaluator, profesând și ca mediator. Cauzele în care acesta este implicat sunt dintre cele mai complexe iar datorită experienței îndelungate și bunei formări profesionale, poate oferi clienților săi un domeniu larg de expertiză, care include aria dreptului contencios-administrativ și fiscal, exproprieri, dreptul afacerilor și dreptul penal.

Alina-Mihaela Arsene

Alina-Mihaela Arsene este absolventă a Facultății de Drept din cadrul Universității din București și membră a Baroului București. Încă dinainte de terminarea facultății a colaborat cu diferite societăți de avocatură specializate în litigii, precum și în acordarea asistenței juridice unor clienti-importanți pioni în piața comercială din România. Din anul 2012 a început o colaborare prosperă cu o prestigioasă Societate civilă de avocați unde a reușit să se remarce ca un colaborator de încredere și un avocat interesat în a găsi, în cel mai scurt timp, soluții eficiente în favoarea clienților săi. Deține diplomă de trainer –în Arta de a conduce oferită de Fundația CODECS în parteneriat cu British Council. Practică avocatura din pasiune și este specializată în litigii penale, precum și cele ce țin de contencios administrativ și fiscal.

De asemenea, asigură asistență și consultanță în vederea prevenirii diferitelor forme de răspundere, în principal axându-se pe litigii ce implică răspunderea fiscală, precum și cea penală. Este absolventă a Institutului Diplomatic Român aflat în subordinea Ministerului Afacerilor Externe în specializarea Politică Externă și Diplomație finalizând de asemenea, cursurile post-universitare în specializarea Probațiune –Universitatea din București.

Cristina-Gabriela Diaconescu

Cristina Gabriela Diaconescu este absolventă a Facultății de Drept din cadrul Universităţii Nicolae Titulescu. De asemenea, este membră a Baroului București, finalizând și studii post-universitare în specializarea Carieră Judiciară. Vorbește fluent în limba germană, engleză și italiană.

S-a specializat ca avocat litigant în domeniul dreptului penal, fiind implicată în litigii complexe asigurând asistență și reprezentare juridică atât persoanelor fizice, dar și juridice implicate. Totodată, aria sa de expertiză cuprinde și litigiile ce țin de ramura dreptului fiscal, cu precădere asigurând reprezentarea în cauzele conexe privind măsurile asigurătorii sau provizorii. De asemenea, acordă consultanță și reprezentare juridică în domeniul dreptului afacerilor, implicit în diverse incidente judiciare ce implică negocierea contractuală.

Andreea-Iulia Pisău

Este absolventă a Facultății de Drept din cadrul Universităţii „Nicolae Titulescu”din Bucureşti. A finalizat și cursurile post-universitare în specializarea Carieră judiciară din cadrul aceleiași universități, fiind în prezent avocat în cadrul Baroului București.
Vorbește fluent limba engleză și franceză, având cunoștințe și de limba spaniolă.
Practica sa curentă se axează pe servicii de asistență și reprezentare juridică în probleme ce țin de ramura dreptul penal, comercial și incidente legate de procedura executării silite. Prin dorința sa de perfecționare continuă, precum și prin eficiența de care a dat dovadă în activitățile specifice, încă din primele luni de colaborare a dat dovadă că locul său este alături de noi.
Dată fiind gândirea sa analitică pe care o transpune în realitatea juridică, îi oferă beneficiul specialistului care poate oferi soluții eficiente de rezolvare a problemelor juridice.
Datorită entuziasmului specific, acordă o atenție deosebită fiecărei spețe, ceea ce face posibilă o abordare modernă de natură a oferi soluții complete într-un timp scurt.

Emin Agirman

Este absolvent al Facultății de Drept din cadrul Universității Dunărea de Jos din Galați, mediator și consultant în afacerile desfășurate și pe care își doresc a le desfășura pe teritoriul României, oamenii de afaceri - vorbitori de limbă turcă și kurdă. Un ajutor de nădejde în echipa noastră, oferindu-și aportul profesional mai ales în rezolvarea divergențelor ce izvorăsc din tranzacțiile imobiliare și recuperarea creanțelor. Oferă consultanță în domeniul afacerilor și investiții imobiliare, preponderent persoanelor juridice române cu participație străină. De asemenea realizează demersuri pe lângă Inspectoratul General de Imigrări în vederea obținerii documentației necesare șederii temporare/permanente a cetățenilor străini pe teritoriul României.